Posts Tagged ‘obsługa wyjątków’

h1

Obsługa wyjątków w wymaganiach

Styczeń 15, 2011

W trakcie funkcjonowania procesów biznesowych, systemów czy aplikacji komputerowych mogą wystąpić sytuacje zwane wyjątkami (ang. exceptions). Mogą one być związane bezpośrednio z czynnościami wykonywanymi przez użytkownika/uczestnika procesu, a także wynikać z problemów z funkcjonowaniem wykorzystywanych narzędzi. W szczególności możemy mówić o:

  • nieautoryzowanych żądaniach,
  • błędnie wprowadzonych danych,
  • niedostępności narzędzi, usług, baz danych,
  • czasie odpowiedzi przekraczającym ustalone parametry biznesowe,
  • awariach wydajności,
  • utracie połączenia
  • itp.

Podczas projektowania aplikacji istotne jest to, aby w wymaganiach wskazać sposób obsługi sytuacji wyjątkowych. Strategie mogą być różne – począwszy od raportowania każdego błędu do użytkownika i przenoszeniem na niego odpowiedzialności poradzenia sobie z sytuacją, poprzez wspieranie użytkownika w rozwiązywaniu problemu, po implementację mechanizmów, które automatycznie próbują rozwiązać zaistniałą sytuację.

Na diagramach przedstawionych (wskazanych) w poprzednim wpisie pojawił się element komunikacji Zarządcy z InterfejsemERP czy pośrednio z BaząProduktów. Patrząc jedynie na ten element można mówić o różnych sytuacjach.

Na powyższym diagramie (diagram sekwencji w UML) zaprezentowano dwa wyjątki: timeout i failure. W przypadku tego pierwszego można by wskazać, że ma powtarzać wywołanie na przykład 3 razy i dopiero przy kolejnej nieudanej próbie informować użytkownika i zapisywać sytuację w bazie. Obsługa wyjątków jest istotna w systemach wykorzystujących usługi lub pracujących na dużych bazach danych. Na diagramie nie wskazano WczesniejZakupione, InniKupowali oraz Promocje, aby zachować pewien poziom ogólności. Jednakże warto przypomnieć, że wskazane elementy uczestniczą w interakcji między WyszukiwarkaProduktow a BazaProduktow. Nie została również pokazana sytuacja, gdy dane pochodzące od użytkownika były błędne.

Reklamy