Kryteria wyboru procesu

W ramach etapu 2 reengineeringu następuje wybór procesu. Podmiot gospodarczy może wybrać proces wg wielu kryteriów. A. Węgrzyn w książce pt. „Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa.” wskazuje takie kryteria:

  • kryterium skali problemów powodowanych przez dany proces,
  • kryterium znaczenia danego procesu dla prawidłowego funkcjonowania firmy,
  • kryterium kosztu,
  • kryterium terminowości,
  • kryterium tego, jak prawdopodobne są korzystne efekty rekonstrukcji danego procesu.