Search Results

h1

Wyjście z pętli w BPMN

29 Maj, 2013

Ostatnio kilkakrotnie dzwonił do mnie „tajemniczy” numer prywatny. Domyślałem się, że to może być Bank lub inna instytucja. Kilkakrotnie próbowałem odebrać – albo mi się nie udało albo nie słyszałem. Zawsze pozostaje opcja „oddzwonię”, ale nie tym razem – na „Numer prywatny” nie da się oddzwonić. Jeden raz , udało się odebrać i usłyszałem tylko […]

h1

Asocjacje w BPMN

21 Maj, 2013

Komentarz do poprzedniego wpisu o obiektach danych w BPMN wskazał jedną kwestię o której nie napisałem przy okazji umieszczania obiektów na diagramie. Połączenie obiektu danych z krokiem procesu odbywa się za pomocą tzw. asocjacji (ang. Association). Zgodnie z uwagą wygląd asocjacji wskazuje na rodzaj powiązania: asocjacja bez strzałek oznacza dostęp do danych – na powyższym […]

h1

Decyzje pod kontrolą lub poza

4 marca, 2013

Dzisiaj ponownie przybliżę temat tzw. bramek wyłączających (ang. exclusive gates), czyli takich, z których możliwe jest tylko jedno wyjście do dalszego procesu. Około rok temu, wskazywałem we wpisie o podejmowaniu decyzji w procesie, że mamy dwa rodzaje tych bramek: oparte o dane (ang. data-based) oraz oparte o zdarzenia (ang. event-based). Podany wtedy przykład nie podawał […]

h1

Granice procesu

3 stycznia, 2013

Czasami mówimy „Muszę zrobić przelew” i wtedy mamy pewnie na myśli proces od momentu określenia danych odbiorcy, poprzez zalogowanie do serwisu on-line, wypełnienie danych, autoryzację i wylogowanie. Z punktu widzenia Klienta proces zaczyna się wcześniej niż proces postrzegany przez operatora systemu. Operator określa, że wykonanie przelewu jest możliwe dla zalogowanego użytkownika, z odpowiednimi uprawnieniami (dostępnymi […]

h1

Optymalizacja zakupowa a reguły biznesowe

10 Maj, 2012

Przygotowywanie listy zakupów to czynność jak najbardziej codzienna. Żadna filozofia, tworzysz listę, zastanawiasz się gdzie możesz kupić poszczególne rzeczy, jak daleko, ile czasu potrzeba, co jest najbardziej potrzebne, co mogę kupić innym razem. Łatwiej jest gdy robimy listę zakupów do określonego sklepu – spożywczego czy marketu. Trudniej, gdy okazuje się, że lista zakupów jest na […]

h1

Rózwój procesu jako likwidacja jego luk

18 grudnia, 2011

W literaturze można się spotkać z przyczynowym podejściem do rozwoju przedsiębiorstwa, które skupia się na identyfikacji i rozwoju luk. Mogą to być takie luki jak na przykład: luka między stanem pożądanym a rzeczywistym, patrząc całościowo na organizację; luka między stanem możliwości a stanem potrzeb przykładowo w zakresie zasobów o określonym doświadczeniu, zaangażowaniu, umiejętnościach; luka między […]

h1

Wejścia i wyjścia w procesie

13 kwietnia, 2011

Diagramy zaprezentowane w poprzednim wpisie – diagram procesu w BPMN oraz wizualizację myślenia systemowego – można spróbować połączyć na jednym diagramie, powstałym na bazie diagramu aktywności dla procesu biznesowego. Na poniższym diagramie zostały dodane wejścia do kroków i wyjścia z kroków (kierunek strzałek obrazuje to, czy dany obiekt jest wejściem czy wyjściem z danego kroku […]

h1

Benchmarking – trochę teorii

1 lutego, 2011

Benchmarking jest „procesem ciągłego uczenia się i twórczego doskonalenia organizacji wykorzystującym rozwiązania i osiągnięcia, które wypracowali najlepsi w danej dziedzinie”. Rozszerzając tę definicję można wskazać, że „benchmarking jest ciągłym i systematycznym procesem identyfikowania, analizy, projektowania i w konsekwencji wdrażania lepszych rozwiązań w zakresie procesów, produktów oraz sposobów rozwiązywania problemów i realizacji celów z wykorzystaniem uznanych […]

h1

Warstwa implementacyjna – podproces

6 lipca, 2010

W ramach warstwy implementacyjnej, niektóre zadania/kroki procesu są bardziej rozbudowane a niektóre mniej. Jednym z zadań/kroków, które ma charakter podprocesu (ang. sub proces) jest „Realizacja zamówienia” (diagram obok). Warunki wejścia dla tego podprocesu są następujące: zebrano dane o kliencie (zostały określone DaneKlienta) złożono zamówienie (został określony komplet danych składających się na DaneZamówienia), określono szczegóły i […]