Search Results

h1

Pytania o realizację procesu

20 lipca, 2013

Ostatnio wysyłając przesyłke, postanowiłem sprawdzić, za pomocą dostępnych narzędzi, jaki jest status przesyłki – czy dotarła, czy została odebrana. Udało mi się sprawdzić I przy okazji pomyślałem, że tak naprawdę jest to pewien proces rozciągnięty w czasie, gdzie inicjatorem jest nadawca przesyłki, a na końcu procesu jest odbiorca przesyłki. Istotnym elementem procesu są komunikaty przekazywane […]

h1

Asocjacje w BPMN

21 Maj, 2013

Komentarz do poprzedniego wpisu o obiektach danych w BPMN wskazał jedną kwestię o której nie napisałem przy okazji umieszczania obiektów na diagramie. Połączenie obiektu danych z krokiem procesu odbywa się za pomocą tzw. asocjacji (ang. Association). Zgodnie z uwagą wygląd asocjacji wskazuje na rodzaj powiązania: asocjacja bez strzałek oznacza dostęp do danych – na powyższym […]

h1

Najpierw sprawdź, potem zrealizuj

12 Maj, 2013

Ostatnio odwiedziłem jedną z sieci serwisów samochodowych. Zadanie było proste: zamowienie nowych felg, ich zamontowanie razem z oponami letnimi i ich wyważenie. Składam zamówienie I słyszę, że potrwa to około 1,5 godziny, płatność przy odbiorze w takiej i takiej wysokości. Na koniec prośba o zostawienie telefonu kontaktowego – logiczne, zamierzali poinformować, że samochód jest gotowy […]

h1

Rózwój procesu jako likwidacja jego luk

18 grudnia, 2011

W literaturze można się spotkać z przyczynowym podejściem do rozwoju przedsiębiorstwa, które skupia się na identyfikacji i rozwoju luk. Mogą to być takie luki jak na przykład: luka między stanem pożądanym a rzeczywistym, patrząc całościowo na organizację; luka między stanem możliwości a stanem potrzeb przykładowo w zakresie zasobów o określonym doświadczeniu, zaangażowaniu, umiejętnościach; luka między […]

h1

Proces raportowania a entropia informacyjna

18 września, 2011

Po obejrzeniu filmu Lot 93, zacząłem się zastanawiać nad tym, że w przypadku zdarzeń wyjątkowych/obserwacji istotne znaczenie ma właściwa komunikacja i proces przekazywania informacji o tym. Każda kolejna osoba, która otrzymuje tę informacje, dopytuje, potwierdza, chce dowiedzieć się więcej. Czy to oznacza, że entropia informacyjna danej organizacji (np. Centrum Obsługi Lotów bądź innej jednostki) rośnie? […]

h1

Materializacja ryzyka jako „inicjator” procesu

11 lipca, 2011

Załóżmy, że został wdrożony system informatyczny wspierający główne procesy biznesowe. W trakcie realizacji projektu, w ramach Rejestru Ryzyk, który jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem, umieszczono ryzyko „błędne wykorzystanie aplikacji”. Ryzyko to zostało wskazano jak możliwe do wystąpienia po wdrożeniu systemu. Odpowiedzialność za to ryzyko ponosi właściciel systemu/danego procesu biznesowego. W trakcie realizacji procesu biznesowego, […]

h1

PROCA, czyli proces zarządzania ryzykiem

12 czerwca, 2011

Dzisiejszy wpis będzie trochę odbiegał od poprzednich. Jednakże pozwoli na wprowadzenie dodatkowego elementu w przedstawianiu przykładów oraz spojrzeń na procesy biznesowe oraz ich modele. Chciałbym dodać element ryzyka. Nie chciałbym tłumaczyć co oznacza ryzyko, niepewność (można o tym przeczytać w wielu publikacjach w internecie) W publikacjach na temat zarządzania ryzykiem, pojawia się następujący proces (cykl) […]

h1

Wejścia i wyjścia w procesie

13 kwietnia, 2011

Diagramy zaprezentowane w poprzednim wpisie – diagram procesu w BPMN oraz wizualizację myślenia systemowego – można spróbować połączyć na jednym diagramie, powstałym na bazie diagramu aktywności dla procesu biznesowego. Na poniższym diagramie zostały dodane wejścia do kroków i wyjścia z kroków (kierunek strzałek obrazuje to, czy dany obiekt jest wejściem czy wyjściem z danego kroku […]

h1

Benchmarking – trochę teorii

1 lutego, 2011

Benchmarking jest „procesem ciągłego uczenia się i twórczego doskonalenia organizacji wykorzystującym rozwiązania i osiągnięcia, które wypracowali najlepsi w danej dziedzinie”. Rozszerzając tę definicję można wskazać, że „benchmarking jest ciągłym i systematycznym procesem identyfikowania, analizy, projektowania i w konsekwencji wdrażania lepszych rozwiązań w zakresie procesów, produktów oraz sposobów rozwiązywania problemów i realizacji celów z wykorzystaniem uznanych […]

h1

Reengineering – identyfikacja procesów

3 czerwca, 2010

Pierwszym etapem reengineeringu, bardzo ważnym dla efektów całego działania, jest identyfikacja procesów biznesowych, które zachodzą w firmie. Działania, ich dokładność, poziom szczegółowości w ramach etapu wpływają na korzyści z zastosowania reengineeringu. Należy zwracać uwagę zarówno na te procesy opisane, jak i ukryte. Pracownicy mogą nie mieć świadomości, że pewne ich działania są częścią większego procesu […]