Czy stała opłata w outsourcingu jest decydująca?

We wpisie „Trochę inna analiza procesu”  próbowałem pokazać różne mierniki pozwalające na ocenę procesu, zarówno pod względem czasu realizacji, jak i ilości obsłużonych spraw. Podczas analizy procesu nie należy zapominać o koszcie procesu. Wyniki takiej analizy można wykorzystać w trakcie projektowania zmian w procesie zmierzających do poprawy jego efektywności.

Po przeczytaniu artykułu „Business Process Utility – The emerging plug-and-play model in Finance and Accounting Outsourcing”, zacząłem się zastanawiać, czy podobnego spojrzenia na proces nie można wykorzystać przy wprowadzaniu outsourcingu procesu. Dokładniej przy identyfikacji procesu do outsourcingu. Podczas wykorzystania outsourcingu w procesie kluczową rolę odgrywa tzw. Business Process Unit (BPU), jednostka, której zadaniem jest standaryzacja procesu i jego efektywna realizacja. Włączenie takiej jednostki wymaga odpowiedniego przygotowania umowy z jednostką obsługującą proces, w ramach której zostaną zdefiniowane odpowiedzialności, parametry jakości oraz koszt.

Poniższy diagram prezentuje przykładowe przejście na wykorzystanie takiej jednostki:

Korzyści z takiego przejścia w realizacji procesu można określić następująco:

 • zastąpienie kosztów własnych, stałym kosztem za realizację procesu;
 • jednorodna obsługa spraw przez dedykowaną jednostkę;
 • w wielu sytuacjach większa automatyzacja procesu;
 • spadek kosztów na utrzymanie infrastruktury potrzebnej do realizacji procesów;
 • brak potrzeby inwestowania w rozwój technologii wcześniej wykorzystywanej w procesie;
 • łatwiejsza komunikacja o przebiegu procesu;

Wadami wydają się:

 • brak pełnej kontroli nad przebiegiem procesu;
 • uzależnienie od jednostki zewnętrznej;
 • wzrost ryzyka związanego z realizacją procesu;
 • utrata stopnia indywidualizacji obsługi klientów/spraw na rzecz standaryzacji;
 • możliwość wystąpienia negatywnego odbioru ze strony pracowników, dotychczas uczestniczących w procesie;
Reklama