Search Results

h1

Czy można pokazać więcej?

Styczeń 11, 2011

Zanim spróbuję odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule. Kilka słów komentarza. Przyjęcie pewnych założeń – np. mamy system ERP – powoduje inne spojrzenie na prowadzoną analizę i nie pozwala w pewnych sytuacjach na znalezienie najlepszego rozwiązania, czy może zaprezentowania jak najlepiej efektu, który chcielibyśmy osiągnąć. Może aktualne mechanizmy zastosowane w systemie ERP są niewystarczające, co […]

h1

Dynamika – szczegółowość opisu

Styczeń 4, 2011

Trochę zainspirowany komentarzem do jednego z poprzednich wpisów, prowadzącym do artykułu „Diagram klas – czyli „reinżynieria” analizy biznesowej” (z it-consulting.pl/blog), a trochę w wyniku krystalizacji pomysłu na kolejny wpis, postanowiłem spojrzeć na diagram klas z poprzedniego wpisu w sposób bardziej dynamiczny. Jest to o tyle ważne, że sposób prezentacji diagramu klas i wykorzystane konstrukcje wpływają […]

h1

Diagram klas – „reinżynieria” (etap 2)

Listopad 17, 2010

Kolejnym etapem tworzenia diagramu klas, przedstawionego w poprzednim wpisie (Diagram klas – reinżynieria (etap 1)) jest uzupełnienie go o atrybuty oraz metody. Poniższy diagram zawiera takie przykładowe uzupełnienie:

h1

Diagram klas – „reinżynieria” (etap 1)

Listopad 7, 2010

Wcześniej zostały zaprezentowane dwa diagramy klas (pierwszy i drugi), które prezentowały w różny sposób, mniej lub bardziej poprawny, pewną dziedzinę. Na diagramach zostały wskazane metody, atrybuty oraz zostały opisane związki. Po dyskusjach na wcześniej wspomnianym forum, przemyślałem propozycje i postanowiłem, że stworzenie tego diagramu klas to będzie dobry przykład podejścia o charakterze reengineeringu lub benchmarkingu, […]

h1

Reinżynieria procesów – modne sformułowanie?

Luty 3, 2008

Często można przeczytać, że ktoś przeprowadza, albo zajmuje się reinżynierią procesów biznesowych. Warto jednak zadań pytanie, co to jest w ogóle ta reinżynieria. Sformułowanie wzięło się angielskiego – Business Process Reegineering, w skrócie BPR. Jest to metoda restrukturyzacji działalności przedsiębiorstwa, a dokładniej przeprojektowywania jej procesów. To przeprojektowywanie może być rozumiane zarówno jako wymyślenie nowej postaci […]