Search Results

h1

Warstwa implementacyjna – podproces

Lipiec 6, 2010

W ramach warstwy implementacyjnej, niektóre zadania/kroki procesu są bardziej rozbudowane a niektóre mniej. Jednym z zadań/kroków, które ma charakter podprocesu (ang. sub proces) jest „Realizacja zamówienia” (diagram obok). Warunki wejścia dla tego podprocesu są następujące: zebrano dane o kliencie (zostały określone DaneKlienta) złożono zamówienie (został określony komplet danych składających się na DaneZamówienia), określono szczegóły i […]

h1

Rozszerzenia – warstwa implementacyjna

Lipiec 2, 2010

Do diagramu przedstawionego jako warstwa reinżynierii dla procesu biznesowego, można dodać wiele elementów uszczegóławiających. Dodawanie tych elementów przybliża reprezentację procesu do tzw. warstwy implementacyjnej. Elementy, które można dodać, są następujące: elementy odpowiadające źródłom danych, systemom wewnętrznym przedsiębiorstwa, punkty inicjujące inne procesy, wskazanie, które kroki składają się z podprocesów, informacja o wykorzystywanych narzędziach, aplikacjach, formularzach, zestawach […]

h1

Proces określania korzystnych wyników

Maj 26, 2017

Wielu kibiców polskiej ligi zastanawia się kto zostanie mistrzem. Jedni ze 100% pewnością mówią, że to drużyna, której kibicują. Inny patrzą z niedowierzaniem na tabelę, na 2 kolejki przed końcem. Bo prawda jest taka, że 4 drużyny – oznaczmy je jako LP, LG, LW, JB – walczą o mistrzostwo oraz miejsce w pucharach. Jedna z […]

h1

Elementy wspólne dla podprocesów

Październik 3, 2015

Po dłuższej przerwie miałem okazję korzystać z jednego z płatnych parkingów, będącego pod centrów handlowych. Wjeżdżam, pobieram bilet, otwiera się szlaban i wjeżdzam. Parkuję a bilet umieszczam w portfelu, sprawdzając tylko odnotowaną godzinę wjazdu. Chowam do portfela i idę do centrum handlowego. Po jakimś czasie wracam na parking, udaję się do kasy i wtedy dopiero […]

h1

Autoryzacja w procesie

Czerwiec 27, 2015

W wielu firmach, zlecenie instalacji oprogramowania na stacji roboczej jest wykonywane zdalnie przed administratorów lub dedykowanych do tego pracowników firm serwisowych. Po zgłoszeniu potrzeby, osoba wykonująca kontaktuje się z użytkownikiem, prosi go lub nie o wylogowanie, nawiązuje połaczenie z komputerem, przeprowadza instalację i po zakończeniu pracy przekazuje informację, że instalacja zakończona. Przeważnie już podczas telefonu, […]

h1

BPMN – wyjątki w procesie

Wrzesień 27, 2010

Wśród pojęć w metamodelu występuje także element wyjątku: [punkt 10.] Wyjątki (ang. Exceptions). Poniższy diagram prezentuje moment wystąpienia – w ramach realizacji kroku „Przygotowanie przesyłki” (element wcześniej prezentowanego procesu) – takich wyjątków jak: brak papieru w drukarce brak atramentu brak opakowania Wszystkie zostały zaprezentowane jako zdarzenie „error” (błąd). Obok znajduje się także zdarzenie „Materiały dostępne”, […]

h1

BPMN – dalsza analiza procesu

Wrzesień 26, 2010

Wśród pojęć w metamodelu zostały wymienione między innymi następujące: [punkt 1.] Zadanie Wejścia/Wyjścia (ang. Task I/O) [punkt 3.] Cechy jakości (ang. Quality Attributes) [punkt 5.] Strumień kontroli (ang. Control Flow) [punkt 6.] Kierowanie danymi (ang. Data Handling) [punkt 8.] Role (ang. Roles) [punkt 9.] Zdarzenia (ang. Events) [punkt 13.] Dane statystyczne (ang. Statistical Data) Niektóre […]

h1

Warstwy procesu

Czerwiec 29, 2010

A. Tsalgatidou oraz S. Junginger w „Modelling in the Re-engineering Process” wskazują dwie warstwy procesu. Są to: warstwa reinżynierii i warstwa implementacyjna. Pierwsza z nich – warstwa reinżynierii – określa tzw. charakter wykonania procesu. Proces jest postrzegany jako element codziennej działalności przedsiębiorstwa. Element ten jest oceniany w kategoriach kosztów (ang. costs), czasu (ang. time), przydzielonych […]