Search Results

h1

Trochę inna analiza procesu

25 października, 2010

W trakcie nakładania metryk na proces (np. pod kątem BPMS), przedstawiony podczas wcześniejszej analizy, używana jest analiza wejść i wyjść procesów, a także próbuje się określić krytyczne punkty procesu. W trakcie analizy przebiegu procesu określa się punkty, w których można zebrać dane do oceny procesu, jego efektywności, czasu realizacji, powtarzalności, ilości wykorzystanych obiektów. Na poniższym […]

h1

BPMN – dalsza analiza procesu

26 września, 2010

Wśród pojęć w metamodelu zostały wymienione między innymi następujące: [punkt 1.] Zadanie Wejścia/Wyjścia (ang. Task I/O) [punkt 3.] Cechy jakości (ang. Quality Attributes) [punkt 5.] Strumień kontroli (ang. Control Flow) [punkt 6.] Kierowanie danymi (ang. Data Handling) [punkt 8.] Role (ang. Roles) [punkt 9.] Zdarzenia (ang. Events) [punkt 13.] Dane statystyczne (ang. Statistical Data) Niektóre […]

h1

Ograniczenia w konfiguracji procesu

23 stycznia, 2015

Ostatnio będąc w jednym z nowo wybudowanych biurowców w Warszawie, spotkałem się z nowym rozwiązaniem dot. funkcjonowania windy. Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, że przyciski do wskazywania piętra docelowego są wewnątrz windy, co oznacza, że gdy zostanie zawołana winda, jej przejazd na „nasze” piętro jest uzależniony od innych pięter wybranych przez innych użytkowników. Można powiedzieć, że czas […]

h1

Dodanie produktu do procesu a jego sprawność

1 września, 2013

Ostatnie doświadczenia i lektura wpisu na jednym z blogów skłoniły mnie do przemyśleń dotyczących takich pojęć jak efektywność oraz sprawność procesu. Załóżmy, że mamy proces składający się z zaplanowanych kroków: analiza sytuacji, przygotowanie opisu sytuacji, weryfikacja i akceptacja, przejście do kolejnego etapu – uszczegółowienia opisu i określenie rekomendowanych działań. Proces jest wykonywany w analogiczny sposób […]

h1

Kluczowe dane procesu

10 listopada, 2012

Kilkakrotnie w ramach swoich wpisów posługiwałem się pojęciem słownika danych będącego podstawą do reprezentacji danych dla procesu biznesowego, do jego realizacji, jak i oceny. Taki słownik definiuje poszczególne typy danychwystępujące w procesie, opisuje ich zastosowanie oraz reprezentację. Poniższy przykład na diagramie (w BPMN) prezentuje zastosowanie różnych typów danych. Rozróżniane są: dane kluczowe (ang. key data) […]

h1

Rózwój procesu jako likwidacja jego luk

18 grudnia, 2011

W literaturze można się spotkać z przyczynowym podejściem do rozwoju przedsiębiorstwa, które skupia się na identyfikacji i rozwoju luk. Mogą to być takie luki jak na przykład: luka między stanem pożądanym a rzeczywistym, patrząc całościowo na organizację; luka między stanem możliwości a stanem potrzeb przykładowo w zakresie zasobów o określonym doświadczeniu, zaangażowaniu, umiejętnościach; luka między […]

h1

Komunikacja jako efekt procesu

5 lipca, 2011

Ostatnio na blogu „Analiza systemowa”  przeczytałem artykuł „Nie ulec pokusie zadowolenia wszystkich”  i zacząłem się zastanawiać co poza wymienionymi krokami oraz wskazanymi w komentarzu można zrobić. Pierwsza myśl to kwestia zarządzania ryzykiem, do czego można podejść zgodnie z PROCĄ, o której pisałem wcześniej. W szczególności ma to istotne znaczenie, gdy wchodzimy z nowym produktem, do […]

h1

Czy stała opłata w outsourcingu jest decydująca?

11 września, 2011

We wpisie „Trochę inna analiza procesu”  próbowałem pokazać różne mierniki pozwalające na ocenę procesu, zarówno pod względem czasu realizacji, jak i ilości obsłużonych spraw. Podczas analizy procesu nie należy zapominać o koszcie procesu. Wyniki takiej analizy można wykorzystać w trakcie projektowania zmian w procesie zmierzających do poprawy jego efektywności. Po przeczytaniu artykułu „Business Process Utility […]

h1

Reengineering – etapy w skrócie

9 lutego, 2008

Etapami składającymi się na proces reengineeringu są: Identyfikacja procesów biznesowych, które zachodzą w firmie. Etap ten skupia się na identyfikacji procesów biorąc pod uwagę czas, koszt, znaczenie (priorytetu), problemy pojawiające się przy realizacji danego procesu. Należy także zdefiniować początek i koniec procesu. Więcej o tym etapie Wybór procesu do reengineeringu. Firma nie jest w stanie […]

h1

Proces manualny (ręczny)

15 grudnia, 2019

Czekając na swoją kolej u fryzjera (czasami byłem wcześniej, a czasami było opóźnienie) obserwowałem jakie czynności wykonuje fryzjerka podczas obsługi danego Klienta. Nie zawsze występują wszystkie czynności, ale pewien zestaw czynności się powtarza. Najpierw następuje założenie stroju ochronnego, potem umycie włosów, następnie wstępne uczesanie, strzyżenie, modelowanie, mycie włosów a następnie suszenie. Gdy włosy są farbowane […]