Cele języka BPML

Podczas tworzenia oraz rozwijania języka BPML, przez grupę BPMI, zostały postawione przed tym językiem następujące cele:

  • Połączenie i zjednoczenie integracji na poziomie zewnętrznym i wewnętrznym w odniesieniu do procesów biznesowych.
  • Konsolidacja procesów pracy zorientowanych na czynnik ludzki z procesami wykonywanymi przez maszyny.
  • Wykorzystanie rosnącego znaczenia usług sieciowych w biznesie.
  • Włączenie w procesy aktualnie wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa systemów typu „back-office” i na odwrót, włączenie procesów pod możliwości analityczne i funkcjonalne tych systemów
  • Integracja z aktualnie występującymi i funkcjonującymi systemami typu „middleware”w przedsiębiorstwie.
  • Wspieranie zmian zachodzących w biznesie (w przedsiębiorstwie).
  • Stworzenie korzystnych warunków dla potrzeb wykonania, czy przetwarzania rozproszonego
  • Zainicjowanie zmian na rynku w kierunku tzw. rynku procesów.
  • Opieranie się na dotychczas istniejących w biznesie standardach.
Reklama