Cechy BPML

Język modelowania procesów biznesowych BPML ma kilka cech szczególnych:

 • Proces jest przedstawiony w postaci kodu wykonywalnego, który jest niezależny od środowiska jego wykonania.
 • Zdefiniowany jest wzorzec (standard) dla reprezentacji procesu biznesowego.
 • Procesy są jasne, co otrzymuje się dzięki jednoznacznej definicji jego elementów i możliwości ich wykorzystania w procesie.
 • Język nie posiada zdefiniowanej semantyki specyficznej dla danej dziedziny.
 • Język pozwala na wyrażenie procesów współpracy między obiektami biznesowymi – interfejs procesu.
 • Obsługa uczestników różnego typu.
 • Język posiada możliwość tworzenia procesów abstrakcyjnych.
 • Proces pozwala na rozdzielanie różnego typu relacji zachodzących w procesie (systemowe od biznesowych)
 • Procesy mogą być modyfikowane „w locie”.
 • Język posiada wsparcie w postaci graficznej reprezentacji BPMN.
 • Elastyczność języka pozwala na odzwierciedlanie w procesie realiów świata rzeczywistego
Reklama