Modelowanie procesów biznesowych – ale o co chodzi?

Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest dziedziną, w której zastosowanie standardów reprezentacji danych, przepływów oraz powiązań między elementami jest postrzegane jako podstawa optymalizacji realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Główną korzyścią tej operacji jest poprawa i zwiększenie elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstw. Funkcjonowanie przedsiębiorstw natomiast jest wsparte przez odpowiednie technologie informatyczne, obsługujące standardy reprezentacji danych. Dziedzina ta łączy w sobie elementy ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem oraz metod informatyki, co idealnie pasuje do specjalności, którą skończyłem, czyli mianowicie informatyki ekonomicznej. Informatyka ekonomiczna może być rozumiana jako nauka zajmująca się wykorzystaniem narzędzi oraz metod informatyki w ekonomii z jednej strony. Z drugiej strony podkreśla znaczenie ekonomicznego spojrzenia na stosowaną technologię oraz rozwiązania informatyczne.

Reklama